Alapítvány

Az Alapítvány tartós közérdekű célja: A kulturális és szellemi értékek megóvása és gyarapítása, és szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása.

Ezen célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:
Kezdő és haladó amatőr festők részére szervezett alkotótáborokban történő részvétel lehetőségének biztosítása.

A táborok keretében végzett alkotómunka célja a Dráva-vidéki táj és az ott élő emberek mindennapjainak, a még élő néphagyományok gyakorlásának a megörökítése. A történelem során felhalmozódott kulturális és szellemi értékek megőrzése, és szélesebb körben történő bemutatása.

A táborokban folyó tevékenység segíti a környékbeli, a művészet iránt érdeklődő embereket szélesebb ismeretek szerzésében a művészetek, különösen a festészet területén. Az Alapítvány segítséget nyújt a táborokban, illetve a kiállításokon való részvételhez.
Az Alapítvány működési területe a Siklósi Kistérség területe.

Az Alapítvány közhasznú, nyílt alapítvány.
Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

•    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
•    kulturális tevékenység,
•    kulturális örökség megóvása,
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

A Kuratórium elnöke: László Emőke
A Kuratórium tagjai:   Rácz Noémi
                                   Vida Ilona

Az Alapítvány megyei nyilvántartási száma: 1687/2009. 

Adószáma: 18333233-1-02

Bankszámla száma: 10300002-10480172-49020017 számlavezető: MKB Bank Zrt.
 

Támogatások

A Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány, közhasznú, nyílt alapítvány, amelyet 2009. november 7-én jegyzet be a Baranya megyei Bíróság (nyilvántartási száma: 1687/2009).

Az Alapítvány hosszú távú célja:

  • az alkotótáborokba évente visszatérő, alkotóközösség létrehozása, amelytől egyben a falu életének felpezsdülését és új emberi kapcsolatok létrejöttét is reméljük,
  • a faluban maradó gyűjtemény megteremtése,
  • a helyi és környékbeli falvak tehetségeinek bevonása pályázatok útján is,
  • időszakos kiállításokon keresztül bemutatni a falu és az itt élõ emberek életét, a táj szépségét
  • hozzájárulni a képzőművészetet kedvelők szabadidejének hasznos, tartalmas eltöltéséhez,
  • a tevékenység kiterjesztése - a rajz és a festészet mellett - egyéb művészeti ágakra (agyag, bőr).

Az Alapítvány céljainak megvalósításához nyújtandó anyagi segítséget, amely közérdekű kötelezettségvállalásról az
Adományozó számára igazolást állítunk ki, az Alapítvány MKB Zrt. - nél vezetett bankszámlájára - számlaszám: 10300002-10480172-49020017 - lehet utalni.

A befolyó összeg felhasználásáról pontos kimutatást teszünk közzé ezen a honlapon.

A támogatást előre is köszönjük.

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról itt tölthető le.