Pályázat

A Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány pályázatot hirdet a Tésenfán (Kossuth utca 78.) induló táborban való részvétel elnyerésére.

A pályázat célja: a tehetséges amatőr művészek pályakezdésének, művészi fejlődésének segítése.

A pályázás általános feltételei:

•    Siklós-kistérségben állandó lakhely,

•    2000 előtti születési év,
•    Nem nyújthatnak be pályázatot a szakirányú felsőfokú tanintézetek hallgatói, valamint azok a művészek, akik a meghirdetett időtartam alatt más itthoni vagy külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek.

Támogatásban részesül:   4 fő.
   
A támogatás felhasználása:  részvétel az alkotótábor egy meghirdetett festőtábori programjában.

A támogatás kiterjed a program részvételi költségeire (tanfolyam, eszközök, anyagok, ellátás).

A támogatás elszámolása: az alkotótábor szervezője által benyújtott igazolás alapján.

A támogatást elnyerő alkotó a Tésenfai Önkormányzat és a Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány által szervezett kiállításon mutatja be a táborban készített alkotásait.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. május 10.

Benyújtásának módja:

a pályázó nevét, lakcímét, születési idejét kérjük az at@alkototabor.hu email címre elküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 15.

A pályázatokat a Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány kuratóriuma bírálja el.